Stahovací schody zateplené

Stahovací schody zateplené
   Model
LST LSZ
Tloušťka termoizolace [cm] 3 3
Součinitel prostupu tepla
U [W/m²K]
1,1 1,1
Požární odolnost dle EN13501-2 - -
Výška skříně [cm] 18 14
Systém rychlé montáže ano ano
Žebřík kovový kovový
Šířka stupně [cm] 8 8
Výška místnosti v cm
maximální
280 280

Výška místnosti v cm
max. po přidání stupně LSS4

290 - 330 290 - 330
Maximální zatížení 200 kg 200 kg

POZOR! pro místnosti s menší výškou než je maximální výška je nutno přizpůsobit délku žebříku podle montážního návodu.